Zapraszamy do Muzeum Podróżników od 10. lipca do 30. września. Większość przedmiotów prezentowanych na wystawie ma charakter unikatowy, będąc świadectwem kultury materialnej Indian.

Borys Malkin (ur. w 1917 r. w Witebsku) jest antropologiem, entomologiem i podróżnikiem, który prawie 40 lat swego życia (1957 – 1994) spędził prowadząc badania terenowe wśród tubylczych ludów Ameryki Południowej, dogłębnie poznając i dokumentując na błonie fotograficznej i taśmie filmowej ich życie codzienne oraz obyczaje. Stał się jednocześnie wybitnym kolekcjonerem indiańskich obiektów kultury materialnej, których w trakcie swego niezwykle pracowitego życia zebrał blisko 17 tysięcy. Gromadzone z wielką rzetelnością i znawstwem, stały się wartościowym materiałem etnograficznym, trafiając do zbiorów wielu czołowych muzeów amerykańskich i europejskich, w tym również i polskich. Przebadał ponad 40 grup tubylczych zamieszkujących tereny m.in. Brazylii, Kolumbii, Surinamu, Ekwadoru, Peru, Boliwii i Panamy. Do wielu plemion powracał wielokrotnie, co pozwoliło mu na dogłębne ich rozpoznanie i prześledzenie zmian kulturowych, jakim podlegały na przestrzeni lat. Ogromny wkład Malkina w poznanie kultur tubylczych Ameryki Południowej polega na tym, iż zdołał udokumentować i zachować dla kolejnych pokoleń świat Indian, który pod naporem ekspansywnej cywilizacji był już wówczas na granicy całkowitego wymarcia. Jest to tylko kwestia czasu, kiedy znikną ostatni Indianie. Jesteśmy na pewno ostatnim pokoleniem, któremu dane jest oglądać Indian, jako zorganizowaną społeczność na pewnym szczeblu kultury – pisał Borys Malkin w 1976 r.

Wystawia świat Indian Ameryki Południowej prezentuje wybrane przedmioty codziennego użytku z tej części kolekcji indiańskiej Borysa Malkina, która przechowywana jest dziś w zbiorach czterech muzeów polskich: Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Warto podkreślić, iż większość przedmiotów prezentowanych na wystawie ma charakter unikatowy, będąc świadectwem kultury materialnej Indian, która dziś, pod wpływem cywilizacji, już nie istnieje lub uległa głębokim przeobrażeniom.

Magdalena Nierzwicka