Od 25. czerwca do 29. sierpnia 2010. roku w Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika obejrzeć można wystawę fotografii Marka Czarneckiego, ukazujących najbardziej wyjątkowe i urokliwe miejsca w Toruniu.

Marek Czarnecki jest profesjonalnym fotografikiem łączącym pasję z pracą zawodową. Zajmuje się fotografią reklamową, plenerową i przemysłową oraz niezwykle ciekawą i niecodzienną fotografią panoramiczną, będącą unikalną rejestracją obrazu z perspektywą 360 stopni i więcej.

Za swe prace został wielokrotnie doceniony, uzyskując nagrody w prestiżowych konkursach fotograficznych. Jest członkiem elitarnych towarzystw skupiających wybitnych artystów fotografii, wśród nich: The Master Photographers Association (Wielka Brytania), czy International Association of Panoramic Photographers (USA).

Swe prace pokazywał na licznych wystawach zagranicznych i krajowych. W 2008 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu prezentowana była ekspozycja „Tam gdzie rosną kanarki i nie tylko”, na której pokazane zostały zdjęcia panoramiczne autorstwa Marka Czarneckiego powstałe na Wyspach Kanaryjskich.

Toruñ od wielu lat jest tematem fotograficznych obrazów Marka Czarneckiego. Na wystawie prezentujemy unikalne ujęcia architektury grodu Kopernika. To zupełnie nowe spojrzenie na miasto, ponieważ autor sfotografował Toruñ i jego urokliwe zaułki z wykorzystaniem czarno-białej fotografii panoramicznej, zarejestrowanej w świetle niewidocznym dla oka ludzkiego.

Tekst:  Magdalena Nierzwicka