9 listopada 2009 r. o godz.16.00 w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu, wykład pt. „Indianie przebrani za Indian. To co widać i to co ukryte w kulturze Indian z Amazonii peruwiańskiej” wygłosi Marek Wołodźko - antropolog, od 1986r. prowadzący badania wśród społeczności tubylczych w Amazonii (Wenezuela, Ekwador, Kolumbia, Peru), początkowo w ramach projektów zespołowych z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, CEDIME w Quito i AIDESEP w Limie, a od 2009 r. zaś indywidualnie.

Wykład poświęcony będzie Indianom Uitoto, Bora, Ocaina i Yagua, zamieszkującym obszar rzeki Ampiyacu, będącej dopływem Amazonki – w północno-wschodniej części Amazonii peruwiańskiej. Między innymi wyżej wymienione grupy etniczne, były 40 lat temu obiektem badań Borysa Malkina – kolekcjonera obiektów kultury materialnej Indian Ameryki Południowej, którego wystawa prezentowana jest do 15 listopada w Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika w Toruniu.

Marek Wołodźko przedstawiając współczesne kultury indiańskie z obszaru Amazonii peruwiańskiej, poruszy kilka kwestii związanych ze skutkami, jakie tym tradycyjnym kulturom przyniosły wieloletnie kontakty ze światem europejskim. Postawi kilka pytań:

1/czy fakt wplecenia kultur indiańskich w sferę wpływów społeczeństwa narodowego rzeczywiście powoduje tak radykalne zmiany w macierzystej kulturze,

2/w jaki sposób i na jakich warunkach Indianie uczą się kultury zachodniej i w związku z tym,

3/czy i jakie elementy kultury tubylczej ulegają zmianie oraz

4/czy Indianie nabywają kompetencji naszego świata w sposób bezrefleksyjny i nieświadomy, czy raczej sami wybierają co i jak chcą zmienić w swojej kulturze.

Wykład oparty jest na wynikach badań antropologicznych przeprowadzonych przez Marka Wołodźko w Amazonii peruwiańskiej na początku 2009 roku (styczeń-marzec), zilustrowany zostanie bogatą dokumentacją fotograficzną oraz nagraniami dźwiękowymi.

Informacja: Magdalena Nierzwicka