Zapraszamy do zapoznania się z relacją z przebiegu uroczystości X-lecia oraz nadania imienia Tony'ego Halika Zespołowi Szkół nr 34 w Toruniu/Czerniewicach.

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe i ważne, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników było nadanie naszej szkole imienia Tony`ego Halika w 10 rocznicę istnienia placówki. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 29 lutego 2008 roku.

O godzinie 10. 00 cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście zgromadzili się w kościele Matki Bożej Łaskawej w Toruniu-Czerniewicach. Podczas mszy świętej odprawionej przez księdza dziekana Leona Ulatowskiego został poświęcony Sztandar Szkoły. Oprawę liturgiczną przygotowała nasza młodzież pod kierunkiem pani Teresy Węglikowskiej-Chachuły, a oprawę muzyczną - chór prowadzony przez panią Jolantę Narożny.

Uroczystość w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu rozpoczęła się o godzinie 12.15. Było nam niezmiernie miło, że w tej historycznej chwili wzięły udział poczty sztandarowe: II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Tony'ego Halika w Ostrołęce - szkoły, która jako pierwsza, a było to 31 maja 1996 roku, otrzymała imię znanego podróżnika oraz Gimnazjum nr 21 im. Tony`ego Halika w Toruniu. Razem z nami byli również przedstawiciele innych placówek noszących imię Tony`ego Halika.

W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością:

 • Pani Elżbieta Dzikowska - gość honorowy, żona naszego patrona Tony'ego Halika,
 • Pan Franciszek Dorszewski - Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty,
 • Pan Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia,
 • Pan Waldemar Przybyszewski - Przewodniczący Rady Miasta Torunia,
 • Pan Janusz Pleskot - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji ze współpracownikami,
 • Radni Rady Miasta Torunia,
 • Ks. Dziekan Leon Ulatowski,
 • Pani Marianna Laurentowicz - Przewodnicząca Rady Okręgu nr 4 w Toruniu Czerniewicach,
 • Społeczny Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącą Panią Krystyną Mike,
 • Pani Magdalena Nierzwicka - kustosz Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika w Toruniu,
 • Przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie,
 • Dyrektorzy szkół i przedszkola im. Tony'ego Halika,
 • Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz instytucji i placówek kulturalno-oświatowych,
 • Pani Jolanta Downer - Przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciele Rodziców,
 • Wszyscy przyjaciele, sympatycy oraz sponsorzy,
 • Emerytowani nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu,
 • Przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych,
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu.

Zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności bywają chwile, które na długo pozostają w sercach. Taka chwila stała się naszym udziałem, gdy Przewodniczący Rady Miasta Pan Waldemar Przybyszewski odczytał Uchwałę Rady Miasta Torunia o nadaniu imienia Tony`ego Halika Szkole Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu.

Dyrektor szkoły pani Beata Jędrzejewska w swoim przemówieniu zapoznała obecnych z sylwetką patrona, historią naszej szkoły, której początki sięgają czasów Brzozy, oraz z osiągnięciami wychowanków. Uzupełnieniem słowa była prezentacja multimedialna przygotowana przez pana Tomasza Szymkiewicza. Mogliśmy dzięki temu zobaczyć naszych byłych i obecnych uczniów na Biegu Czerniewickim, Czerniewickim Spotkaniu z Piosenką, w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Miejskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej, na Festynie Archeologicznym w Biskupinie, w kinie, teatrze, planetarium, na Festiwalu Nauki i Sztuki, wreszcie na corocznych wycieczkach klasowych.

Prezydent Miasta Torunia pan Michał Zaleski w swoim przemówieniu powiedział, iż chwila nadania imienia to niezapomniane wydarzenie, a wybrany patron to człowiek niezwykłej wartości, który w swoim życiu realizował marzenia i tego właśnie życzył pan prezydent wszystkim uczniom. W imieniu miasta prezydent przekazał szkole urodzinowy prezent - telewizor i DVD. Wyjątkowy upominek otrzymał również nasz gość honorowy. Prosząc panią Elzbietę Dzikowską o pełnienie roli ambasadora Torunia w świecie, prezydent Michał Zaleski wręczył żonie Tony`ego Halika broszkę w kształcie anioła.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie Sztandaru Szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Jolanta Downer oraz pani Dorota Machajewska i pan Wojciech Chachuła przekazali sztandar na ręce dyrektora szkoły. W tej uroczystej chwili pani dyrektor ucałowała sztandar i wręczyła go uczniom.W imieniu społeczności szkolnej sztandar przyjęli i złożyli ślubowanie: Jakub Zięba, Maria Wierzbowska, Paulina Radke, Maciej Lewkowicz, Karolina Kotkiewicz, Krzysztof Kolczyński, Paulina Dąbrowska, Aleksandra Kania, Paulina Czarnecka, Daria Betlejewska, Damian Betlejewski i Paulina Ostrowska.

Wygląd sztandaru nawiązuje do podróży, które są źródłem wiedzy o mieszkańcach Ziemi, o zwyczajach i tradycjach ludzi na całym świecie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny , jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Na Sztandarze Szkoły - symbolu przynależności, a także swoistym drogowskazie dla uczniów i nauczycieli widnieje kompas i logo naszej szkoły. Głównymi jego fundatorami byli rodzice naszych uczniów.

Wielkim zaszczytem było gościć w naszych progach panią Elżbietę Dzikowską. Dla gościa honorowego przewidzieliśmy kilka miłych niespodzianek. Na pamiątkę naszego spotkania przekazaliśmy żonie naszego patrona opracowany przez panią Katarzynę Berć album ilustracji wykonanych przez naszych uczniów, a związanych ze wspomnieniami z wizyty w Muzeum Podróżników. Inspiracją dla twórczości naszych podopiecznych była wystawa autorstwa Elżbiety Dzikowskiej "Uśmiechy świata". Dla nas - nauczycieli, było to niezwykłe doświadczenie - spojrzenie na otaczających nas ludzi przez pryzmat uśmiechu, uśmiechu szczerego, radosnego, refleksyjnego, bez względu na wiek, kolor skóry, status społeczny czy majątkowy. Dla naszych dzieci, które z wielkim zainteresowaniem oglądały wystawę , była to wielka nauka tolerancji, empatii, a przede wszystkim samodzielne dokonanie odkrycia, że wszystkich ludzi na świecie łączy jedno - uśmiech; uśmiech, który zawsze łączy a nigdy dzieli. Kwiaty dla żony naszego patrona i pamiątkową kronikę wręczyły dzieci z czwartej klasy: Klaudia Podolska, Marcel Kachel, Paweł Stanisławski.

Po uroczystości pani Elżbieta Dzikowska została poproszona przez naszych uczniów o wywiad. Odbył się on w sali nr 20 pod czujnym okiem pań: Joanny Dunaj-Gaszczyńskiej, Ireny Michlickiej oraz uczennicy Pauliny Pieszki. Uczniowie mogli wcielić się w rolę dziennikarzy i zadać pytanie żonie naszego patrona. Potem był czas na autografy i zdjęcia.

Po odprowadzeniu sztandaru odbyła się część artystyczna uroczystości. Głównym przesłaniem zaprezentowanego montażu słowno - muzycznego "Z uśmiechem przez świat" było przybliżenie sylwetki patrona. Młodzi artyści pragnęli, aby wyznawane przez niego ideały - radość życia, dobroć, uczciwość trafiły do serc widzów. Oprawa muzyczna przygotowana przez panią Jolantę Narożny, ciekawa choreografia, piękne stroje chóru dodawały splendoru przedstawieniu. Spektakl na podstawie autorskiego scenariusza przygotowałam korzystając z cennych uwag pani Hanny Sztuki. Scenografię do przedstawienia zaprojektowali i wykonali: pani Dorota Lepak oraz pan Tomasz Szymkiewicz. Młodzi adepci sztuki dołożyli wszelkich starań, aby nasza uroczystość zapadła w pamięci i sercach wszystkich uczestników. W montażu słowno-muzycznym wykorzystałam między innymi wiersz Zbigniewa Herberta "Modlitwa Pana Cogito - podróżnika", Jana Twardowskiego"Do świętego Franciszka", Janusza Kofty "Podróżą każda miłość jest". Znakomitymi aktorami okazali się uczniowie klasy IV SP: Kamila Skórcz, Malwina Sidorowicz, Katarzyna Truszczyńska, Kamila Sternicka, Mateusz Suchara, Tomasz Jasiński, Jakub Sidorowicz, a także gimnazjaliści z klasy III B: Michał Skórcz, Mateusz Sadowski, Paulina Orłowska, Jakub Zięba, Daniel Krzywdziński.

Na zakończenie wszystkich gości zaprosiliśmy na bankiet, który dzięki wsparciu Rady Rodziców przygotowała pani Barbara Wojtowicz, i zwiedzanie szkoły - jubilatki. W trakcie zwiedzania można było zobaczyć, przygotowaną między innymi przez panią Katarzynę Berć, Alicję Bulak i Barbarę Jagiełło-Pieszkę wystawę związaną z życiorysem i dorobkiem naszego patrona, obejrzeć fotografie z różnych okresów jego życia oraz podziwiać prace wychowanków wyróżnione w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym. Goście upamiętnili swój pobyt poprzez wpisanie się do księgi pamiątkowej.

Nadanie imienia szkole było pięknym świętem, które zapamiętamy na długo.W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy jak najserdeczniej podziękować wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Scenariusz uroczystości i przedstawienia przygotowała i opracowała Aldona Kopinke
Tekst: Aldona Kopinke
Zdjęcia: Robert Kachniarz,
Marcin Kowalski

Nasza uroczystość na łamach oficjalnej strony www Torunia

Źródło: Zespół Szkół nr 34 w Toruniu/Czerniewicach