Książki, reportaże i artykuły

Tu zapoznasz się z twórczością literacką Tony'ego Halika.

Tony Halik napisał 13 książek. Poniżej tytuły niektórych z nich:

"200 dni w Mato Grosso"

"Z kamerą i strzelbą przez Mato Grosso"

"180 000 kilometrów przygody"

"Jeep - moja wielka przygoda"

"Urodzony dla przygody"

"Wielkie przygody małej Patrycji"

Pisywał również:

Artykuły dla "Life"

Artykuły dla "Time and Life"

Artykuły dla "Sport Magazine"

Reportaże dla "Kontynentów"

Współtworzył komputerową Encyklopedię Świata.