Informacje na temat organizacji i klubów, do których należał Tony Halik.

Związek Dziennikarzy Zagranicznych w Meksyku; funkcja - prezydent

Toruński Oddział Towarzystwa Polska-Ameryka Łacińska; członek honorowy

Polski Oddział "The Explorers Club"; funkcja - wiceprezes

Gdański Klub Nurków "Rekin"

Yacht Klub Polski